Email

Sit uffiċċjali tal-Parroċċa Marija Annunzjata ta’ Ħal Tarxien - Tel 00356 21828153

Riżorsi Pastorali Importanti ...

Il-Bibbja bil-Malti

Qari tal-quddies tal-Ħadd

Liturġija tas-Sigħat

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dokumenti Tal-Konċilju Vatikan II

Il-Kelma tal-Papa Franġisku

Librerija Pastorali tal-Laikos

Talb u devozzjonijiet

Via Sagra

Dwar il-Kmandament ta' Alla

 


 

 
FIL-PARROĊĊA DIN IL-ĠIMGĦA
ZJARAT LILL-FAMILJI - Matul  OTTUBRU  
   
Il-Ġimgħa 26 ta' Ottubru                            - Il-Kultura Ewropea matul is-Seklu 18 Is-Sibt 27 ta' Ottubru  Tesserament - AKM
il-Ħadd 28 ta' Ottubru (filgħodu)                          JUM IL-BIBBJA Il-Ħadd 28 ta' Ottubru (filgħaxija)                        JUM IL-KONSAGRAZZJONI TAL-KNISJA PARROKKJALI
 

FIL-PARROĊĊA FIL-ĠIMGĦAT LI ĠEJJIEN


Holy Wee - Tfal 1 ta' Novembru Zjarat Familja Novembru
Wirja ta' Presepji - tfal Recruitment - Pageant

Animazzjoni lejlet il-Miliet - Muziċisti  
    

   
   

 

   


   

 

 

 

   
   


 

 

ħ